Swarovski gem hera bridal headdress

Hera Headdress

345.00
Hera bridal belt

Hera Belt

305.00
Swarovski gem Hera Bridal Bracelet

Hera Bracelet

275.00
Silver plated crystal stud hera earrings

Hera Earrings

135.00
ivory freshwater pearls laurel bridal headdress

Laurel Headdress

240.00
 ivory freshwater seed pearls silver laurel earrings

Laurel Earrings

35.00
Silver freshwater pearl Aurora Earrings

Aurora Earrings

42.00
clustered pearl theia birdal hairband

Theia Hairband

260.00
crystal and pearl vine bridal headdress

Vine Headdress

195.00
Swarovski crystal and ivory freshwater pearl Bridal belt

Aurora Belt

195.00